Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi P : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
siņš[^gk]s is:is:vdn*
siņa[^gk]s is:is:vdg*
siņam[^gk]s is:is:vdd*
siņu[^gk]s is:is:vda*
siņā[^gk]s is:is:vdl*
s[^gk]s is:is:vdv*
gsdziņš[g]s is:is:vdn*
gsdziņa[g]s is:is:vdg*
gsdziņam[g]s is:is:vdd*
gsdziņu[g]s is:is:vda*
gsdziņā[g]s is:is:vdl*
gsdziņ[g]s is:is:vdv*
ksciņš[k]s is:is:vdn*
ksciņa[k]s is:is:vdg*
ksciņam[k]s is:is:vdd*
ksciņu[k]s is:is:vda*
ksciņā[k]s is:is:vdl*
ksciņ[k]s is:is:vdv*
šiņš[š] is:is:vdn*
šiņa[š] is:is:vdg*
šiņam[š] is:is:vdd*
šiņu[š] is:is:vda*
šiņā[š] is:is:vdl*
š[š] is:is:vdv*

24 nosacījumi