Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi Q : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
isa[^bcdlmnpvtsz]is is:is:vpg*
isja[bpmv]is is:is:vpg*
cisča[c]is is:is:vpg*
disža[d]is is:is:vpg*
sisša[s]is is:is:vpg*
tisša[^as][t]is is:is:vpg*
isa[a][t]is is:is:vpg*
isa[s][t]is is:is:vpg*
zisža[z]is is:is:vpg*
nisņa[^lsz][n]is is:is:vpg*
lisļa[^lsz][l]is is:is:vpg*
lnisļņa[l]nis is:is:vpg*
snisšņa[s]nis is:is:vpg*
znisžņa[z]nis is:is:vpg*
llisļļa[l]lis is:is:vpg*
nnisņņa[n]nis is:is:vpg*
slisšļa[s]lis is:is:vpg*
zlisžļa[z]lis is:is:vpg*
sm[i]s is:is:vpd*
s[i]s is:is:vpa*
isī[i]s is:is:vpl*
nsņa[n]s is:is:vpg*
lsļa[l]s is:is:vpg*
ssša[s]s is:is:vpg*
sim[lns]s is:is:vpd*
si[lns]s is:is:vpa*
sī[lns]s is:is:vpl*

27 nosacījumi