Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi T : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
aiņa[^gk]a is:is:vdn*
aiņas[^gk]a is:is:vdg*
aiņai[^gk]a is:is:vdd*
aiņu[^gk]a is:is:vda*
aiņā[^gk]a is:is:vdl*
a[^gk]a is:is:vdv*
gadziņa[g]a is:is:vdn*
gadziņas[g]a is:is:vdg*
gadziņai[g]a is:is:vdd*
gadziņu[g]a is:is:vda*
gadziņā[g]a is:is:vdl*
gadziņ[g]a is:is:vdv*
kaciņa[^s]ka is:is:vdn*
kaciņas[^s]ka is:is:vdg*
kaciņai[^s]ka is:is:vdd*
kaciņu[^s]ka is:is:vda*
kaciņā[^s]ka is:is:vdl*
kaciņ[^s]ka is:is:vdv*
aiņa[s]ka is:is:vdn*
aiņas[s]ka is:is:vdg*
aiņai[s]ka is:is:vdd*
aiņu[s]ka is:is:vda*
aiņā[s]ka is:is:vdl*
a[s]ka is:is:vdv*
eīte[e] is:is:vdn*
eītes[e] is:is:vdg*
eītei[e] is:is:vdd*
eīti[e] is:is:vda*
eītē[e] is:is:vdl*
eīt[e] is:is:vdv*

30 nosacījumi