Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi V : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
esmanises is:is:vpg*
esmanes is:is:vpd*
esmanies is:is:vpa*
esmanīes is:is:vpl*
tutevistu is:is:vpg*
tutevtu is:is:vpd*
tutevitu is:is:vpa*
tutevītu is:is:vpl*
ēsūsuēs is:is:dpg*
ēsumsēs is:is:dpd*
ēsūsēs is:is:dpa*
ēsūsosēs is:is:dpl*
uūs is:is:dpg*
ūsumsūs is:is:dpd*
osūs is:is:dpl*
is[v]is*
s[v]is*
asā[k]as is:is:vpg*
sm[k]as is:is:vpd*
aso[k]as is:is:vpa*
asā[t]as*
sm[t]as*
aso[t]as*
s[t]as*
asās[t]as*
si[t]as*
asie[t]as*
asiem[t]as*
asos[t]as*
asajos[t]as*
asām[t]as*
asajās[t]as*
isā[^v]is*
sm[^v]is*
iso[^v]is*
isajā[^v]is*
isī[^v]is*
isīs[^v]is*
isai[^v]is*
isie[^v]is*
isiem[^v]is*
isos[^v]is*
isajos[^v]is*
isīm[^v]is*
isajās[^v]is*
tsšats*
tsšamts*
tsšuts*
tsšāts*
sits*
tsšasts*
tsšaits*
tsšits*
tsšiemts*
tsšusts*
tsšosts*
tsšāmts*
tsšāsts*
šaš*
šamš*
šuš*
šāš*
šasš*
šaiš*
šiš*
šiemš*
šusš*
šosš*
šāmš*
šāsš*
sa[^ait]s*
sam[^ait]s*
su[^ait]s*
sā[^ait]s*
sas[^ait]s*
sai[^ait]s*
si[^ait]s*
siem[^ait]s*
sus[^ait]s*
sos[^ait]s*
sām[^ait]s*
sās[^ait]s*
sa[^a]ts*
sam[^a]ts*
su[^a]ts*
sā[^a]ts*
sas[^a]ts*
sai[^a]ts*
si[^a]ts*
siem[^a]ts*
sus[^a]ts*
sos[^a]ts*
sām[^a]ts*
sās[^a]ts*

94 nosacījumi