Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi W : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
sas*
sams*
sus*
sās*
sis*
siems*
suss*
soss*
sass*
sais*
sāms*
sāss*
saiss*
sajams*
sos*
sajās*
sies*
sajiems*
sajoss*
sajais*
sajāms*
sajāss*
šaš*
šamš*
šuš*
šāš*
šiš*
šiemš*
šusš*
šosš*
šasš*
šaiš*
šāmš*
šāsš*
šaisš*
šajamš*
šoš*
šajāš*
šieš*
šajiemš*
šajosš*
šajaiš*
šajāmš*
šajāsš*

44 nosacījumi