Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi X : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
sāk/[|[s]*
sākais[s]*
sākais/[|[s]*
sākā[s]*
sākā/[|[s]*
sākās[s]*
sākās/[|[s]*
sākajam[s]*
sākajam/[|[s]*
sākajai[s]*
sākajai/[|[s]*
sāko[s]*
sāko/[|[s]*
sākajā[s]*
sākajā/[|[s]*
sākie[s]*
sākie/[|[s]*
sākajiem[s]*
sākajiem/[|[s]*
sākajām[s]*
sākajām/[|[s]*
sākajos[s]*
sākajos/[|[s]*
sākajās[s]*
sākajās/[|[s]*
šāk/[|[š]*
šākais[š]*
šākais/[|[š]*
šākā[š]*
šākā/[|[š]*
šākās[š]*
šākās/[|[š]*
šākajam[š]*
šākajam/[|[š]*
šākajai[š]*
šākajai/[|[š]*
šāko[š]*
šāko/[|[š]*
šākajā[š]*
šākajā/[|[š]*
šākie[š]*
šākie/[|[š]*
šākajiem[š]*
šākajiem/[|[š]*
šākajām[š]*
šākajām/[|[š]*
šākajos[š]*
šākajos/[|[š]*
šākajās[š]*
šākajās/[|[š]*

50 nosacījumi