Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi a : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tos[^beīkps]t is:1vta0*
ies[^beīkps]t is:0xta0*
ties[^beīgkps]t is:2vta0*
tas[^beīkps]t is:3xta0*
tamies[^beīkps]t is:1dta0*
taties[^beīkps]t is:2dta0*
tieties[^beīgkps]t is:2dtap*
toties[^beīkps]t is:0xtaa*
tas/]|[^beīkps]t is:0xtav*
gtdzies[g]t is:2vta0*
gtdzieties[g]t is:2dtap*
ies[^ē]kt is:0xta0*
tos[^ē]kt is:1vta0*
tas[^ē]kt is:3xta0*
tamies[^ē]kt is:1dta0*
taties[^ē]kt is:2dta0*
toties[^ē]kt is:0xtaa*
ktcies[^ē]kt is:2vta0*
ktcieties[^ē]kt is:2dtap*
tas/]|[^ē]kt is:0xtav*
ies[ē]kt is:0xta0*
ēktecos[ē]kt is:1vta0*
ēktecas[ē]kt is:3xta0*
ēktecos[ē]kt is:1vta0*
ēktecamies[ē]kt is:1dta0*
ēktecaties[ē]kt is:2dta0*
ēktecoties[ē]kt is:0xtaa*
ēktecieties[ē]kt is:2dtap*
ēktecas/]|[ē]kt is:0xtav*
ies[ē]bt is:0xta0*
ēbtebjos[ē]bt is:1vta0*
ēbtebies[ē]bt is:2vta0*
ēbtebjas[ē]bt is:3xta0*
ēbtebjamies[ē]bt is:1dta0*
ēbtebjaties[ē]bt is:2dta0*
ēbtebieties[ē]bt is:2dtap*
ēbtebjoties[ē]bt is:0xtaa*
ēbtebjas/]|[ē]bt is:0xtav*
ies[e]pt is:0xta0*
tos[e]pt is:1vta0*
ties[e]pt is:2vta0*
tas[e]pt is:3xta0*
tamies[e]pt is:1dta0*
taties[e]pt is:2dta0*
tieties[e]pt is:2dtap*
toties[e]pt is:0xtaa*
tas/]|[e]pt is:0xtav*
ies[u]pt is:0xta0*
uptūpos[u]pt is:1vta0*
uptūpie[u]pt is:2vta0*
uptūpas[u]pt is:3xta0*
uptūpamies[u]pt is:1dta0*
uptūpaties[u]pt is:2dta0*
uptūpieties[u]pt is:2dtap*
uptūpoties[u]pt is:0xtaa*
uptūpas/]|[u]pt is:0xtav*
ies[^aēiīur]st is:0xta0*
tos[^aēiīur]st is:1vta0*
ties[^aēiīur]st is:0vta0*
tas[^aēiīur]st is:3xta0*
tamies[^aēiīur]st is:1dta0*
taties[^aēiīur]st is:2dta0*
tieties[^aēiīur]st is:2dtap*
toties[^aēiīur]st is:0xtaa*
tas/]|[^aēiīur]st is:0xtav*
ies[r]st is:0xta0*
stšos[r]st is:1vta0*
stties[r]st is:2vta0*
stšas[r]st is:3xta0*
stšamies[r]st is:1dta0*
stšaties[r]st is:2dta0*
sttieties[r]st is:2dtap*
stšoties[r]st is:0xtaa*
stšas/]|[r]st is:0xtav*
ies[a]st is:0xta0*
astotos[a]st is:1vta0*
astoties[a]st is:2vta0*
astotas[a]st is:3xta0*
astotamies[a]st is:1dta0*
astotaties[a]st is:2dta0*
astotieties[a]st is:2dtap*
astototies[a]st is:0xtaa*
astotas/]|[a]st is:0xtav*
ies[ī]st is:0xta0*
īstienos[ī]st is:1vta0*
īstienies[ī]st is:2vta0*
īstienas[ī]st is:3xta0*
īstienamies[ī]st is:1dta0*
īstienaties[ī]st is:2dta0*
īstienieties[ī]st is:2dtap*
īstienoties[ī]st is:0xtaa*
īstienas/]|[ī]st is:0xtav*
ies[ģ]ist is:0xta0*
stedos[ģ]ist is:1vta0*
stedies[ģ]ist is:2vta0*
stedas[ģ]ist is:3xta0*
stedamies[ģ]ist is:1dta0*
stedaties[ģ]ist is:2dta0*
stedieties[ģ]ist is:2dtap*
stedoties[ģ]ist is:0xtaa*
stedas/]|[ģ]ist is:0xtav*
ies[ķ]ist is:0xta0*
stetos[ķ]ist is:1vta0*
steties[ķ]ist is:2vta0*
stetas[ķ]ist is:3xta0*
stetamies[ķ]ist is:1dta0*
stetaties[ķ]ist is:2dta0*
stetieties[ķ]ist is:2dtap*
stetoties[ķ]ist is:0xtaa*
stetas/]|[ķ]ist is:0xtav*
ies[r]ist is:0xta0*
stenos[r]ist is:1vta0*
stenies[r]ist is:2vta0*
stenas[r]ist is:3xta0*
stenamies[r]ist is:1dta0*
stenaties[r]ist is:2dta0*
stenieties[r]ist is:2dtap*
stenoties[r]ist is:0xtaa*
stenas/]|[r]ist is:0xtav*
ies[i]et is:0xta0*
ietejos[i]et is:1vta0*
ietejies[i]et is:2vta0*
ietejas[i]et is:3xta0*
ietejamies[i]et is:1dta0*
ietejaties[i]et is:2dta0*
ietejieties[i]et is:2dtap*
ietejoties[i]et is:0xtaa*
ietejas/]|[i]et is:0xtav*
ies[mrv]īt is:0xta0*
ītijos[mrv]īt is:1vta0*
ītijies[mrv]īt is:2vta0*
ītijas[mrv]īt is:3xta0*
ītijamies[mrv]īt is:1dta0*
ītijaties[mrv]īt is:2dta0*
ītijieties[mrv]īt is:2dtap*
ītijoties[mrv]īt is:0xtaa*
ītijas/]|[mrv]īt is:0xtav*
ies[d]zīt is:0xta0*
ītenos[d]zīt is:1vta0*
ītenies[d]zīt is:2vta0*
ītenas[d]zīt is:3xta0*
ītenamies[d]zīt is:1dta0*
ītenaties[d]zīt is:2dta0*
ītenieties[d]zīt is:2dtap*
ītenoties[d]zīt is:0xtaa*
ītenas/]|[d]zīt is:0xtav*

146 nosacījumi