Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi b : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tšos[^sz]t is:1vna0*
tsies[^sz]t is:2xna0*
tsimies[^sz]t is:1dna0*
tsieties[^sz]t is:2dna0*
tsities[^sz]t is:2dna0*
tšoties[^sz]t is:0xnaa*
tīšos[z]t is:1vna0*
tīsies[z]t is:2xna0*
tīsimies[z]t is:1dna0*
tīsieties[z]t is:2dna0*
tīsities[z]t is:2dna0*
tīšoties[z]t is:0xnaa*
stdīšos[^aeiīnuūlr]st is:1vna0*
stdīsies[^aeiīnuūlr]st is:2xna0*
stdīsimies[^aeiīnuūlr]st is:1dna0*
stdīsieties[^aeiīnuūlr]st is:2dna0*
stdīsities[^aeiīnuūlr]st is:2dna0*
stdīšoties[^aeiīnuūlr]st is:0xnaa*
sttīšos[n]st is:1vna0*
sttīsies[n]st is:3xna0*
sttīsimies[n]st is:1dna0*
sttīsieties[n]st is:2dna0*
sttīsities[n]st is:2dna0*
sttīšoties[n]st is:0xnaa*
stdīšos[^p][r]ast is:1vna0*
stdīsies[^p][r]ast is:2xna0*
stdīsimies[^p][r]ast is:1dna0*
stdīsieties[^p][r]ast is:2dna0*
stdīsities[^p][r]ast is:2dna0*
stdīšoties[^p][r]ast is:0xnaa*
sttīšos[p]rast is:1vna0*
sttīsies[p]rast is:3xna0*
sttīsimies[p]rast is:1dna0*
sttīsieties[p]rast is:2dna0*
sttīsities[p]rast is:2dna0*
sttīšoties[p]rast is:0xnaa*
stdīšos[^a]lst is:1vna0*
stdīsies[^a]lst is:3xna0*
stdīsimies[^a]lst is:1dna0*
stdīsieties[^a]lst is:2dna0*
stdīsities[^a]lst is:2dna0*
stdīšoties[^a]lst is:0xnaa*
sttīšos[a]lst is:1vna0*
sttīsies[a]lst is:3xna0*
sttīsimies[a]lst is:1dna0*
sttīsieties[a]lst is:2dna0*
sttīsities[a]lst is:2dna0*
sttīšoties[a]lst is:0xnaa*
sttīšos[c]iest is:1vna0*
sttīsies[c]iest is:3xna0*
sttīsimies[c]iest is:1dna0*
sttīsieties[c]iest is:2dna0*
sttīsities[c]iest is:2dna0*
sttīšoties[c]iest is:0xnaa*
sttīšos[lm]est is:1vna0*
sttīsies[lm]est is:2xna0*
sttīsimies[lm]est is:1dna0*
sttīsieties[lm]est is:2dna0*
sttīsities[lm]est is:2dna0*
sttīšoties[lm]est is:0xnaa*
stdīšos[^c][^lm]est is:1vna0*
stdīsies[^c][^lm]est is:2xna0*
stdīsimies[^c][^lm]est is:1dna0*
stdīsieties[^c][^lm]est is:2dna0*
stdīsities[^c][^lm]est is:2dna0*
stdīšoties[^c][^lm]est is:0xnaa*
sttīšos[^aģr]ist is:1vna0*
sttīsies[^aģr]ist is:2xna0*
sttīsimies[^aģr]ist is:1dna0*
sttīsieties[^aģr]ist is:2dna0*
sttīsities[^aģr]ist is:2dna0*
sttīšoties[^aģr]ist is:0xnaa*
stdīšos[ģ]ist is:1vna0*
stdīsies[ģ]ist is:2xna0*
stdīsimies[ģ]ist is:1dna0*
stdīsieties[ģ]ist is:2dna0*
stdīsities[ģ]ist is:2dna0*
stdīšoties[ģ]ist is:0xnaa*
stdīšos[^k]rist is:1vna0*
stdīsies[^k]rist is:2xna0*
stdīsimies[^k]rist is:1dna0*
stdīsieties[^k]rist is:2dna0*
stdīsities[^k]rist is:2dna0*
stdīšoties[^k]rist is:0xnaa*
sttīšos[k]rist is:1vna0*
sttīsies[k]rist is:2xna0*
sttīsimies[k]rist is:1dna0*
sttīsieties[k]rist is:2dna0*
sttīsities[k]rist is:2dna0*
sttīšoties[k]rist is:0xnaa*
sttīšos[^l]aist is:1vna0*
sttīsies[^l]aist is:2xna0*
sttīsimies[^l]aist is:1dna0*
sttīsieties[^l]aist is:2dna0*
sttīsities[^l]aist is:2dna0*
sttīšoties[^l]aist is:0xnaa*
stdīšos[l]aist is:1vna0*
stdīsies[l]aist is:2xna0*
stdīsimies[l]aist is:1dna0*
stdīsieties[l]aist is:2dna0*
stdīsities[l]aist is:2dna0*
stdīšoties[l]aist is:0xnaa*
stdīšos[^v]īst is:1vna0*
stdīsies[^v]īst is:2xna0*
stdīsimies[^v]īst is:1dna0*
stdīsieties[^v]īst is:2dna0*
stdīsities[^v]īst is:2dna0*
stdīšoties[^v]īst is:0xnaa*
sttīšos[^s]vīst is:1vna0*
sttīsies[^s]vīst is:2xna0*
sttīsimies[^s]vīst is:1dna0*
sttīsieties[^s]vīst is:2dna0*
sttīsities[^s]vīst is:2dna0*
sttīšoties[^s]vīst is:0xnaa*
stdīšos[s]vīst is:1vna0*
stdīsies[s]vīst is:2xna0*
stdīsimies[s]vīst is:1dna0*
stdīsieties[s]vīst is:2dna0*
stdīsities[s]vīst is:2dna0*
stdīšoties[s]vīst is:0xnaa*
stdīšos[^ajsš]ust is:1vna0*
stdīsies[^ajsš]ust is:2xna0*
stdīsimies[^ajsš]ust is:1dna0*
stdīsieties[^ajsš]ust is:2dna0*
stdīsities[^ajsš]ust is:2dna0*
stdīšoties[^ajsš]ust is:0xnaa*
sttīšos[jsš]ust is:1vna0*
sttīsies[jsš]ust is:2xna0*
sttīsimies[jsš]ust is:1dna0*
sttīsieties[jsš]ust is:2dna0*
sttīsities[jsš]ust is:2dna0*
sttīšoties[jsš]ust is:0xnaa*
stdīšos[^j]aust is:1vna0*
stdīsies[^j]aust is:2xna0*
stdīsimies[^j]aust is:1dna0*
stdīsieties[^j]aust is:2dna0*
stdīsities[^j]aust is:2dna0*
stdīšoties[^j]aust is:0xnaa*
sttīšos[j]aust is:1vna0*
sttīsies[j]aust is:2xna0*
sttīsimies[j]aust is:1dna0*
sttīsieties[j]aust is:2dna0*
sttīsities[j]aust is:2dna0*
sttīšoties[j]aust is:0xnaa*
stdīšos[^p]ūst is:1vna0*
stdīsies[^p]ūst is:2xna0*
stdīsimies[^p]ūst is:1dna0*
stdīsieties[^p]ūst is:2dna0*
stdīsities[^p]ūst is:2dna0*
stdīšoties[^p]ūst is:0xnaa*
sttīšos[p]ūst is:1vna0*
sttīsies[p]ūst is:2xna0*
sttīsimies[p]ūst is:1dna0*
sttīsieties[p]ūst is:2dna0*
sttīsities[p]ūst is:2dna0*
sttīšoties[p]ūst is:0xnaa*
tīšos[^āiē]rst is:1vna0*
tīsies[^āiē]rst is:2xna0*
tīsimies[^āiē]rst is:1dna0*
tīsieties[^āiē]rst is:2dna0*
tīsities[^āiē]rst is:2dna0*
tīšoties[^āiē]rst is:0xnaa*
sttīšos[āi]rst is:1vna0*
sttīsies[āi]rst is:2xna0*
sttīsimies[āi]rst is:1dna0*
sttīsieties[āi]rst is:2dna0*
sttīsities[āi]rst is:2dna0*
sttīšoties[āi]rst is:0xnaa*
stdīšos[^v]ērst is:1vna0*
stdīsies[^v]ērst is:2xna0*
stdīsimies[^v]ērst is:1dna0*
stdīsieties[^v]ērst is:2dna0*
stdīsities[^v]ērst is:2dna0*
stdīšoties[^v]ērst is:0xnaa*
sttīšos[v]ērst is:1vna0*
sttīsies[v]ērst is:2xna0*
sttīsimies[v]ērst is:1dna0*
sttīsieties[v]ērst is:2dna0*
sttīsities[v]ērst is:2dna0*
sttīšoties[v]ērst is:0xnaa*

180 nosacījumi