Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi d : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
tos[^āēīoe]t is:is:1vpa0*
ties[^āēīoe]t is:is:2vpa0*
tās[^āēīoe]t is:is:3xpa0*
tāmies[^āēīoe]t is:is:1dpa0*
tāties[^āēīoe]t is:is:2dpa0*
tjos[āēīo]t is:is:1vpa0*
tjies[āēīo]t is:is:2vpa0*
tjās[āēīo]t is:is:3xpa0*
tjāmies[āēīo]t is:is:1dpa0*
tjāties[āēīo]t is:is:2dpa0*
ietgājosiet is:is:1vpa0*
ietgājiesiet is:is:2vpa0*
ietgājāsiet is:is:3xpa0*
ietgājāmiesiet is:is:1dpa0*
ietgājātiesiet is:is:2dpa0*

15 nosacījumi