Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi f : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
iest is:0xta0*
ātos[^j]āt is:1vta0*
āties[^j]āt is:2vta0*
ātās[^j]āt is:3xta0*
ātāmies[^jd]āt is:1dta0*
ātoties[^j]āt is:0xtaa*
ātieties[^j]āt is:2dtap*
ātas[eu]dāt is:3xta0*
ātas/]|[eu]dāt is:0xtav*
ātās/]|[^j]āt is:0xtav*
ātamies[eu]dāt is:1dta0*
ātaties[eu]dāt is:2dta0*
ētos[^cl]ēt is:1vta0*
ēties[^cl]ēt is:2vta0*
ētas[^cl]ēt is:3xta0*
ētamies[^cl]ēt is:1dta0*
ētaties[^cl]ēt is:2dta0*
ētieties[^cl]ēt is:2dtap*
ētoties[^cl]ēt is:0xtaa*
ētas/]|[^cl]ēt is:0xtav*
lētļos[u]lēt is:1vta0*
lētlies[u]lēt is:2vta0*
lētļas[u]lēt is:3xta0*
lētļamies[u]lēt is:1dta0*
lētļaties[u]lēt is:2dta0*
lētlieties[u]lēt is:2dtap*
lētļoties[u]lēt is:0xtaa*
lētļas/]|[u]lēt is:0xtav*
ētos[^u]lēt is:1vta0*
ēties[^u]lēt is:2vta0*
ētas[^u]lēt is:3xta0*
ētamies[^u]lēt is:1dta0*
ētaties[^u]lēt is:2dta0*
ētieties[^u]lēt is:2dtap*
ētoties[^u]lēt is:0xtaa*
ētas/]|[^u]lēt is:0xtav*
ētos[^āe]cēt is:1vta0*
ēties[^āe]cēt is:2vta0*
ētas[^āe]cēt is:3xta0*
ētamies[^āe]cēt is:1dta0*
ētaties[^āe]cēt is:2dta0*
ētieties[^āe]cēt is:2dtap*
ētoties[^āe]cēt is:0xtaa*
ētas/]|[^āe]cēt is:0xtav*
cētkos[ā]cēt is:1vta0*
cētkies[ā]cēt is:2vta0*
cētkas[ā]cēt is:3xta0*
cētkamies[ā]cēt is:1dta0*
cētkaties[ā]cēt is:2dta0*
cētkieties[ā]cēt is:2dtap*
cētkoties[ā]cēt is:0xtaa*
cētkas/]|[ā]cēt is:0xtav*
ētos[^t]ecēt is:1vta0*
ēties[^t]ecēt is:2vta0*
ētas[^t]ecēt is:3xta0*
ētamies[^t]ecēt is:1dta0*
ētaties[^t]ecēt is:2dta0*
ētieties[^t]ecēt is:2dtap*
ētoties[^t]ecēt is:0xtaa*
ētas/]|[^t]ecēt is:0xtav*
cētkos[t]ecēt is:1vta0*
ēties[t]ecēt is:2vta0*
cētkas[t]ecēt is:3xta0*
cētkamies[t]ecēt is:1dta0*
cētkaties[t]ecēt is:2dta0*
cētkieties[t]ecēt is:2dtap*
cētkoties[t]ecēt is:0xtaa*
cētkas/]|[t]ecēt is:0xtav*
ītos[^cz]īt is:1vta0*
īties[^cz]īt is:2vta0*
ītās[^cz]īt is:3xta0*
ītāmies[^cz]īt is:1dta0*
ītāties[^cz]īt is:2dta0*
ītieties[^cz]īt is:2dtap*
ītoties[^cz]īt is:0xtaa*
ītās/]|[^cz]īt is:0xtav*
cītkos[^āīr]cīt is:1vta0*
cītkies[^āīr]cīt is:2vta0*
cītkās[^āīr]cīt is:3xta0*
cītkāmies[^āīr]cīt is:1dta0*
cītkāties[^āīr]cīt is:2dta0*
cītkieties[^āīr]cīt is:2dtap*
cītkoties[^āīr]cīt is:0xtaa*
cītkās/]|[^āīr]cīt is:0xtav*
ītos[āīr]cīt is:1vta0*
īties[āīr]cīt is:2vta0*
ītās[āīr]cīt is:3xta0*
ītāmies[āīr]cīt is:1dta0*
ītāties[āīr]cīt is:2dta0*
ītieties[āīr]cīt is:2dtap*
ītoties[āīr]cīt is:0xtaa*
ītās/]|[āīr]cīt is:0xtav*
ītos[^d]zīt is:1vta0*
īties[^d]zīt is:2vta0*
ītās[^d]zīt is:3xta0*
ītāmies[^d]zīt is:1dta0*
ītāties[^d]zīt is:2dta0*
ītieties[^d]zīt is:2dtap*
ītoties[^d]zīt is:0xtaa*
ītās/]|[^d]zīt is:0xtav*
dzītgos[d]zīt is:1vta0*
dzītgies[d]zīt is:2vta0*
dzītgās[d]zīt is:3xta0*
dzītgāmies[d]zīt is:1dta0*
dzītgāties[d]zīt is:2dta0*
dzītgieties[d]zīt is:2dtap*
dzītgoties[d]zīt is:0xtaa*
dzītgās/]|[d]zīt is:0xtav*
tstos[^szgkpeāēīo]t is:1vta0*
tsties[^szgkpeāēīo]t is:2vta0*
tstas[^szgkpeāēīo]t is:3xta0*
tstamies[^szgkpeāēīo]t is:1dta0*
tstaties[^szgkpeāēīo]t is:2dta0*
tstoties[^szgkpeāēīo]t is:0xtaa*
tstieties[^szgkpeāēīo]t is:2dtap*
tstas/]|[^szgkpeāēīo]t is:0xtav*
os[z]t is:1vta0*
ies[z]t is:2vta0*
as[z]t is:3xta0*
amies[z]t is:1dta0*
aties[z]t is:2dta0*
oties[z]t is:0xtaa*
ieties[z]t is:2dtap*
as/]|[z]t is:0xtav*
os[^i]rst is:1vta0*
ies[^i]rst is:2vta0*
as[^i]rst is:3xta0*
amies[^i]rst is:1dta0*
aties[^i]rst is:2dta0*
oties[^i]rst is:0xtaa*
ieties[^i]rst is:2dtap*
as/]|[^i]rst is:0xtav*
stdos[eē]st is:1vta0*
stdies[eē]st is:0vta0*
stdas[eē]st is:3xta0*
stdamies[eē]st is:1dta0*
stdaties[eē]st is:2dta0*
stdoties[eē]st is:0xtaa*
stdieties[eē]st is:2dtap*
stdas/]|[eē]st is:0xtav*
osmst is:1vta0*
iesmst is:2vta0*
asmst is:3xta0*
amiesmst is:1dta0*
atiesmst is:2dta0*
otiesmst is:0xtaa*
ietiesmst is:2dtap*
as/]|mst is:0xtav*
irstērtos[c]irst is:1vta0*
irstērties[c]irst is:2vta0*
irstērtas[c]irst is:3xta0*
irstērtamies[c]irst is:1dta0*
irstērtaties[c]irst is:2dta0*
irstērtoties[c]irst is:0xtaa*
irstērtieties[c]irst is:2dtap*
irstērtas/]|[c]irst is:0xtav*
os[mv]irst is:1vta0*
ies[mv]irst is:2vta0*
as[mv]irst is:3xta0*
amies[mv]irst is:1dta0*
aties[mv]irst is:2dta0*
oties[mv]irst is:0xtaa*
ieties[mv]irst is:2dtap*
as/]|[mv]irst is:0xtav*
os[^z]ist is:1vta0*
ies[^z]ist is:2vta0*
as[^z]ist is:3xta0*
amies[^z]ist is:1dta0*
aties[^z]ist is:2dta0*
oties[^z]ist is:0xtaa*
ieties[^z]ist is:2dtap*
as/]|[^z]ist is:0xtav*
stestos[z]ist is:1vta0*
stesties[z]ist is:2vta0*
stestas[z]ist is:3xta0*
stestamies[z]ist is:1dta0*
stestaties[z]ist is:2dta0*
stestoties[z]ist is:0xtaa*
stestieties[z]ist is:2dtap*
stestas/]|[z]ist is:0xtav*
gtegosigt is:1vta0*
gtedziesigt is:2vta0*
gtegasigt is:3xta0*
gtegamiesigt is:1dta0*
gtegatiesigt is:2dta0*
gtedzietiesigt is:2dtap*
gtegotiesigt is:0xtaa*
gtegas/]|igt is:0xtav*
agtogosagt is:1vta0*
agtodziesagt is:2vta0*
agtogasagt is:3xta0*
agtogamiesagt is:1dta0*
agtogatiesagt is:2dta0*
agtodzietiesagt is:2dtap*
agtogotiesagt is:0xtaa*
agtogas/]|agt is:0xtav*
tstos[^aioulr]kt is:1vta0*
tsties[^aioulr]kt is:2vta0*
tstas[^aioulr]kt is:3xta0*
tstamies[^aioulr]kt is:1dta0*
tstaties[^aioulr]kt is:2dta0*
tstoties[^aioulr]kt is:0xtaa*
tstieties[^aioulr]kt is:2dtap*
tstas/]|[^aioulr]kt is:0xtav*
aktokosakt is:1vta0*
aktociesakt is:2vta0*
aktokasakt is:3xta0*
aktokamiesakt is:1dta0*
aktokatiesakt is:2dta0*
aktocietiesakt is:2dtap*
aktokotiesakt is:0xtaa*
aktokas/]|akt is:0xtav*
ktekosikt is:1vta0*
kteciesikt is:2vta0*
ktekasikt is:3xta0*
ktekamesikt is:1dta0*
ktekatiesikt is:2dta0*
ktecietiesikt is:2dtap*
ktekotiesikt is:0xtaa*
ktekas/]|ikt is:0xtav*
oktokosokt is:1vta0*
oktociesokt is:2vta0*
oktokasokt is:3xta0*
oktokamiesokt is:1dta0*
oktokatiesokt is:2dta0*
oktocietiesokt is:2dtap*
oktokotiesokt is:0xtaa*
oktokas/]|okt is:0xtav*
uktūkosukt is:1vta0*
uktūciesukt is:2vta0*
uktūkasukt is:3xta0*
uktūkamiesukt is:1dta0*
uktūkatiesukt is:2dta0*
uktūcietiesukt is:2dtap*
uktūkotiesukt is:0xtaa*
uktūkas/]|ukt is:0xtav*
ilktelkos[i]lkt is:1vta0*
ilktelcies[i]lkt is:2vta0*
ilktelkas[i]lkt is:3xta0*
ilktelkamies[i]lkt is:1dta0*
ilktelkaties[i]lkt is:2dta0*
ilktelcieties[i]lkt is:2dtap*
ilktelkoties[i]lkt is:0xtaa*
ilktelkas/]|[i]lkt is:0xtav*
tstos[a]lkt is:1vta0*
tsties[a]lkt is:2vta0*
tstas[a]lkt is:3xta0*
tstamies[a]lkt is:1dta0*
tstaties[a]lkt is:2dta0*
tstoties[a]lkt is:0xtaa*
tstieties[a]lkt is:2dtap*
tstas/]|[a]lkt is:0xtav*
irktērkosirkt is:1vta0*
irktērciesirkt is:2vta0*
irktērkasirkt is:3xta0*
irktērkamiesirkt is:1dta0*
irktērkatiesirkt is:2dta0*
irktērcietiesirkt is:2dtap*
irktērkotiesirkt is:0xtaa*
irktērkas/]|irkt is:0xtav*
tstos[^air]pt is:1vta0*
tsties[^air]pt is:2vta0*
tstas[^air]pt is:3xta0*
tstamies[^air]pt is:1dta0*
tstaties[^air]pt is:2dta0*
tstoties[^air]pt is:0xtaa*
tstieties[^air]pt is:2dtap*
tstas/]|[^air]pt is:0xtav*
iptīposipt is:1vta0*
iptīpiesipt is:2vta0*
iptīpasipt is:3xta0*
iptīpamiesipt is:1dta0*
iptīpatiesipt is:2dta0*
iptīpietiesipt is:2dtap*
iptīpotiesipt is:0xtaa*
iptīpas/]|ipt is:0xtav*
aptoposapt is:1vta0*
aptopiesapt is:2vta0*
aptopasapt is:3xta0*
aptopamiesapt is:1dta0*
aptopatiesapt is:2dta0*
aptopietiesapt is:2dtap*
aptopotiesapt is:0xtaa*
aptopas/]|apt is:0xtav*
irptērposirpt is:1vta0*
irptērpiesirpt is:2vta0*
irptērpasirpt is:3xta0*
irptērpamiesirpt is:1dta0*
irptērpatiesirpt is:2dta0*
irptērpietiesirpt is:2dtap*
irptērpotiesirpt is:0xtaa*
irptērpas/]|irpt is:0xtav*
tnoset is:1vta0*
tnieset is:2vta0*
tnaset is:3xta0*
tnamieset is:1dta0*
tnatieset is:2dta0*
tnietieset is:2dtap*
tnotieset is:0xtaa*
tnas/]|et is:0xtav*
tdosot is:1vta0*
tdiesot is:2vta0*
tdasot is:3xta0*
tdamiesot is:1dta0*
tdatiesot is:2dta0*
tdietiesot is:2dtap*
tdotiesot is:0xtaa*
tdas/]|ot is:0xtav*

308 nosacījumi