Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi g : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ttiesīt is:0xta0*
tstosīt is:1vtt0*
tstiesīt is:2vtt0*
tstasīt is:3vtt0*
tstamiesīt is:1dtt0*
tstatiesīt is:2dtt0*
tstietiesīt is:2dttp*
tstotiesīt is:0xtta*
tstas/]|īt is:0xttv*

9 nosacījumi