Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi h : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ies[āēīoū]t is:0xta0*
tjies[āēīoū]t is:2vta0*
tjas[āēīoū]t is:3vta0*
tjamies[āēīoū]t is:1dta0*
tjaties[āēīoū]t is:2dta0*
tjieties[āēīoū]t is:2dtap*
tjoties[āēīoū]t is:0xtaa*
tjas/]|[āēīoū]t is:0xtav*
ies[gkps]t is:0xta0*
stšos[^aieu]st is:1vta0*
ties[^aienuū]st is:2vta0*
stties[nū]st is:2vta0*
stšas[^aieu]st is:3xta0*
stšamies[^aieu]st is:1dta0*
stšaties[^aieu]st is:2dta0*
stšoties[^aieu]st is:0xtaa*
tieties[^aienuū]st is:2dtap*
sttieties[nū]st is:2dtap*
stšas/]|[^aieu]st is:0xtav*
astodosast is:1vta0*
astodiesast is:2vta0*
astodasast is:3vta0*
astodamiesast is:1dta0*
astodatiesast is:2dta0*
astodotiesast is:0xtaa*
astodietiesast is:2dtap*
astodas/]|ast is:0xtav*
stšos[^m]est is:1vta0*
stties[^m]est is:2vta0*
stšas[^m]est is:3xta0*
stšamies[^m]est is:1dta0*
stšaties[^m]est is:2dta0*
stšoties[^m]est is:0xtaa*
tieties[^m]est is:2dtap*
stšas/]|[^m]est is:0xtav*
sttos[m]est is:1vta0*
stties[m]est is:2vta0*
sttas[m]est is:3vta0*
sttamies[m]est is:1dta0*
sttaties[m]est is:2dta0*
sttoties[m]est is:0xtaa*
sttieties[m]est is:2dtap*
sttas/]|[m]est is:0xtav*
sttos[^mnr]ist is:1vta0*
stties[^mnr]ist is:2vta0*
sttas[^mnr]ist is:3vta0*
sttamies[^mnr]ist is:1dta0*
sttaties[^mnr]ist is:2dta0*
sttoties[^mnr]ist is:0xtaa*
sttieties[^mnr]ist is:2dtap*
sttas/]|[^mnr]ist is:0xtav*
istītos[mnr]ist is:1vta0*
istīties[mnr]ist is:2vta0*
istītas[mnr]ist is:3xta0*
istītamies[mnr]ist is:1dta0*
istītaties[mnr]ist is:2dta0*
istītieties[mnr]ist is:2dtap*
istītoties[mnr]ist is:0xtaa*
istītas/]|[mnr]ist is:0xtav*
iktīkos[i]kt is:1vta0*
iktīcies[i]kt is:2vta0*
iktīkas[i]kt is:3xta0*
iktīkamies[i]kt is:1dta0*
iktīkaties[i]kt is:2dta0*
tšoties[i]kt is:0xtaa*
iktīcieties[i]kt is:2dtap*
iktīkas/]|[i]kt is:0xtav*
tstos[ru]kt is:1vta0*
tsties[ru]kt is:2vta0*
tstas[ru]kt is:3xta0*
tstamies[ru]kt is:1dta0*
tstaties[ru]kt is:2dta0*
tšoties[ru]kt is:0xtaa*
tstieties[ru]kt is:2dtap*
tstas/]|[ru]kt is:0xtav*
tstosgt is:1vta0*
tstiesgt is:2vta0*
tstasgt is:3xta0*
tstamiesgt is:1dta0*
tstatiesgt is:2dta0*
tšotiesgt is:0xtaa*
tstietiesgt is:2dtap*
tstas/]|gt is:0xtav*
ustūtos[jsš]ust is:1vta0*
ustūties[jsš]ust is:2vta0*
ustūtas[jsš]ust is:3xta0*
ustūtamies[jsš]ust is:1dta0*
ustūtaties[jsš]ust is:2dta0*
ustūtoties[jsš]ust is:0xtaa*
ustūtieties[jsš]ust is:2dtap*
ustūtas/]|[jsš]ust is:0xtav*
ustūdos[z]ust is:1vta0*
ustūdies[z]ust is:2vta0*
ustūdas[z]ust is:3xta0*
ustūdamies[z]ust is:1dta0*
ustūdaties[z]ust is:2dta0*
ustūdoties[z]ust is:0xtaa*
ustūdieties[z]ust is:2dtap*
ustūdas/]|[z]ust is:0xtav*
ustūstos[k]ust is:1vta0*
ustūsties[k]ust is:2vta0*
ustūstas[k]ust is:3xta0*
ustūstamies[k]ust is:1dta0*
ustūstaties[k]ust is:2dta0*
ustūstieties[k]ust is:2dtap*
ustūstoties[k]ust is:0xtaa*
ustūstas/]|[k]ust is:0xtav*
stšos[a]ust is:1vta0*
ties[a]ust is:2vta0*
stšas[a]ust is:3xta0*
stšamies[a]ust is:1dta0*
stšaties[a]ust is:2dta0*
tieties[a]ust is:2dtap*
stšoties[a]ust is:0xtaa*
stšas/]|[a]ust is:0xtav*
tstos[r]pt is:1vta0*
tsties[r]pt is:2vta0*
tstas[r]pt is:3xta0*
tstamies[r]pt is:1dta0*
tstaties[r]pt is:2dta0*
tstieties[r]pt is:2dtap*
tstoties[r]pt is:0xtaa*
tstas/]|[r]pt is:0xtav*

123 nosacījumi