Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi i : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ītijosīt is:is:1vpa0*
ītijiesīt is:is:2vpa0*
ītijāsīt is:is:3xpa0*
ītijāmiesīt is:is:1dpa0*
ītijātiesīt is:is:2dpa0*
irtīrosirt is:is:1vpa0*
irtīriesirt is:is:2vpa0*
irtīrāsirt is:is:3xpa0*
irtīrāmiesirt is:is:1dpa0*
irtīrātiesirt is:is:2dpa0*
stdosst is:is:1vpa0*
stdiesst is:is:2vpa0*
stdāsst is:is:3xpa0*
stdāmiesst is:is:1dpa0*
stdātiesst is:is:2dpa0*
ietejosiet is:is:1vpa0*
ietejiesiet is:is:2vpa0*
ietejāsiet is:is:3xpa0*
ietejāmiesiet is:is:1dpa0*
ietejātiesiet is:is:2dpa0*

20 nosacījumi