Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi p : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
siņi[^gk]s is:is:ddn*
siņiem[^gk]s is:is:ddd*
siņus[^gk]s is:is:dda*
siņos[^gk]s is:is:ddl*
gsdziņi[g]s is:is:ddn*
gsdziņiem[g]s is:is:ddd*
gsdziņus[g]s is:is:dda*
gsdziņos[g]s is:is:ddl*
ksciņi[k]s is:is:ddn*
ksciņiem[k]s is:is:ddd*
ksciņus[k]s is:is:dda*
ksciņos[k]s is:is:ddl*
šiņi[š] is:is:ddn*
šiņiem[š] is:is:ddd*
šiņus[š] is:is:dda*
šiņos[š] is:is:ddl*

16 nosacījumi