Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi q : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
isji[bpmv]is is:is:dpn*
isi[ģrķj]is is:is:dpn*
tisši[^as][t]is is:is:dpn*
isi[a][t]is is:is:dpn*
isi[s][t]is is:is:dpn*
cisči[c]is is:is:dpn*
disži[d]is is:is:dpn*
zisži[z]is is:is:dpn*
sisši[s]is is:is:dpn*
nisņi[^lsz][n]is is:is:dpn*
lisļi[^lsz][l]is is:is:dpn*
lnisļņi[l]nis is:is:dpn*
snisšņi[s]nis is:is:dpn*
znisžņi[z]nis is:is:dpn*
llisļļi[l]lis is:is:dpn*
nnisņņi[n]nis is:is:dpn*
slisšļi[s]lis is:is:dpn*
zlisžļi[z]lis is:is:dpn*
nsņi[n]s is:is:dpn*
lsļi[l]s is:is:dpn*
ssši[s]s is:is:dpn*
isju[bpmv]is is:is:dpg*
isu[ģrķj]is is:is:dpg*
tisšu[^as][t]is is:is:dpg*
isu[a][t]is is:is:dpg*
isu[s][t]is is:is:dpg*
cisču[c]is is:is:dpg*
disžu[d]is is:is:dpg*
zisžu[z]is is:is:dpg*
sisšu[s]is is:is:dpg*
nisņu[^lsz][n]is is:is:dpg*
lisļu[^lsz][l]is is:is:dpg*
lnisļņu[l]nis is:is:dpg*
snisšņu[s]nis is:is:dpg*
znisžņu[z]nis is:is:dpg*
llisļļu[l]lis is:is:dpg*
nnisņņu[n]nis is:is:dpg*
slisšļu[s]lis is:is:dpg*
zlisžļu[z]lis is:is:dpg*
nsņu[n]s is:is:dpg*
lsļu[l]s is:is:dpg*
ssšu[s]s is:is:dpg*
isjiem[bpmv]is is:is:dpd*
sem[ģrķj]is is:is:dpd*
tisšiem[^as][t]is is:is:dpd*
isiem[a][t]is is:is:dpd*
isiem[s][t]is is:is:dpd*
cisčiem[c]is is:is:dpd*
disžiem[d]is is:is:dpd*
zisžiem[z]is is:is:dpd*
sisšiem[s]is is:is:dpd*
nisņiem[^lsz][n]is is:is:dpd*
lisļiem[^lsz][l]is is:is:dpd*
lnisļņiem[l]nis is:is:dpd*
snisšņiem[s]nis is:is:dpd*
znisžņiem[z]nis is:is:dpd*
llisļļiem[l]lis is:is:dpd*
nnisņņiem[n]nis is:is:dpd*
slisšļiem[s]lis is:is:dpd*
zlisžļiem[z]lis is:is:dpd*
nsņiem[n]s is:is:dpd*
lsļiem[l]s is:is:dpd*
ssšiem[s]s is:is:dpd*
isjus[bpmv]is is:is:dpa*
isus[ģrķj]is is:is:dpa*
tisšus[^as][t]is is:is:dpa*
isus[a][t]is is:is:dpa*
isus[s][t]is is:is:dpa*
cisčus[c]is is:is:dpa*
disžus[d]is is:is:dpa*
zisžus[z]is is:is:dpa*
sisšus[s]is is:is:dpa*
nisņus[^lsz][n]is is:is:dpa*
lisļus[^lsz][l]is is:is:dpa*
lnisļņus[l]nis is:is:dpa*
snisšņus[s]nis is:is:dpa*
znisžņus[z]nis is:is:dpa*
llisļļus[l]lis is:is:dpa*
nnisņņus[n]nis is:is:dpa*
slisšļus[s]lis is:is:dpa*
zlisžļus[z]lis is:is:dpa*
nsņus[n]s is:is:dpa*
lsļus[l]s is:is:dpa*
ssšus[s]s is:is:dpa*
isjos[bpmv]is is:is:dpl*
isos[ģrķj]is is:is:dpl*
tisšos[^as][t]is is:is:dpl*
isos[a][t]is is:is:dpl*
isos[s][t]is is:is:dpl*
cisčos[c]is is:is:dpl*
disžos[d]is is:is:dpl*
zisžos[z]is is:is:dpl*
sisšos[s]is is:is:dpl*
nisņos[^lsz][n]is is:is:dpl*
lisļos[^lsz][l]is is:is:dpl*
lnisļņos[l]nis is:is:dpl*
snisšņos[s]nis is:is:dpl*
znisžņos[z]nis is:is:dpl*
llisļļos[l]lis is:is:dpl*
nnisņņos[n]nis is:is:dpl*
slisšļos[s]lis is:is:dpl*
zlisžļos[z]lis is:is:dpl*
nsņos[n]s is:is:dpl*
lsļos[l]s is:is:dpl*
ssšos[s]s is:is:dpl*

105 nosacījumi