Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi t : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
aiņām[^gk]a is:is:ddd*
aiņās[^gk]a is:is:ddl*
gadziņām[g]a is:is:ddd*
gadziņās[g]a is:is:ddl*
kaciņām[^s]ka is:is:ddd*
kaciņās[^s]ka is:is:ddl*
aiņām[s]ka is:is:ddd*
aiņās[s]ka is:is:ddl*
asiņu[^gk]as is:is:ddg*
asiņām[^gk]as is:is:ddd*
asiņās[^gk]as is:is:ddl*
gasdziņu[g]as is:is:ddg*
gasdziņām[g]as is:is:ddd*
gasdziņās[g]as is:is:ddl*
kasciņu[^s]kas is:is:ddg*
kasciņām[^s]kas is:is:ddd*
kasciņās[^s]kas is:is:ddl*
asiņu[s]kas is:is:ddg*
asiņām[s]kas is:is:ddd*
asiņās[s]kas is:is:ddl*
eīšue is:is:ddg*
eītēme is:is:ddd*
eītēse is:is:ddl*
esīšues is:is:ddg*
esītēmes is:is:ddd*
esītēses is:is:ddl*

26 nosacījumi