Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi w : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
iu[i]*
ias[i]*
iiem[i]*
iām[i]*
iās[i]*
ios[i]*
ius[i]*
ais/yt*
ais/yš*
ciktais/yci*
šistais/yši*
iņiītais/yiņi*
oņiotais/yoņi*
vienspirmais/yviens*
četriceturtais/yčetri*
dzidzais/{ydzi*
īsijuīs*
īsijasīs*
īsijiemīs*
īsijāmīs*
īsijāsīs*
īsijosīs*
ijusīs*
īsešais/yīs*
sais/y[^e][dnt]s*

25 nosacījumi