Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi x : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
gsģe/Ss[o]gs po:lietv5r is:vpn*
ksce/Ssnieks po:lietv5r is:vpn*
se/Ss[flrstz]s po:lietv5r is:vpn*
ise/Ss[bķlnprt]is po:lietv5r is:vpn*
se/Ss[aāeodt][nr]s po:lietv5r is:vpn*
sa/Ss[j]s*
eese is:vpg*
eeme is:vpd*
eie is:vpa*
eēe is:vpl*
eēme is:dpd*
eēse is:dpl*
aasa is:vpg*
aama is:vpd*
aua is:vpa*
aāa is:vpl*
aāma is:dpd*
aāsa is:dpl*

18 nosacījumi