Karogi un afiksi

Locīt vārdu

Vārds/karogi    

Visi karogi

- ! ^ ( ) [ ] @ $ * & % + < = > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A a B b C c D d E e F f G g H h I i Y y J j O o P p Q q R r S s T t V W w X x

Karogi: Katrs karogs satur likumus, kas nosaka vārdam pievienojamos prefiksus un sufiksus. Ja šo likumu nosacījumi izpildās, lauka stripped saturs tiek aizvietots ar lauka added saturu.
Nosacījumi: burts(-i) kvadrātiekavās [ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri satur kvadrātiekavās esošo(s) burtu(s). [^ ] - nosacījums izpildīsies visiem vārdiem, kuri nesatur kvadrātiekavās esošo(s) simbolu(s). Simbols . nozīmē, ka nosacījumu apmierinās jebkurš burts.


Karogi y : sufikss -- kombinēšana atļauta

nogrieztpievienot/karoginosacījumsmorfoloģijadict.
ais[^mšt]ais*
aisā[^z]ais*
aisās[^z]ais*
isjam[^z]ais*
isjai[^z]ais*
aiso[^z]ais*
is[^z]ais*
aisie[^z]ais*
isjiem[^z]ais*
isjām[^z]ais*
aisos[^z]ais*
isjos[^z]ais*
isjās[^z]ais*
aisā[^d]zais*
aisās[^d]zais*
isjam[^d]zais*
isjai[^d]zais*
aiso[^d]zais*
is[^d]zais*
aisie[^d]zais*
isjiem[^d]zais*
isjām[^d]zais*
aisos[^d]zais*
isjos[^d]zais*
isjās[^d]zais*
aisās[d]zais*
aiso[d]zais*
aisie[d]zais*
isjiem[d]zais*
isjām[d]zais*
isjos[d]zais*
isjās[d]zais*

32 nosacījumi