Dokumentācija

Pareizrakstības pārbaudes vārdnīcas un afiksu dokumentācija

Politika

Afiksu saraksts

Gramatiskās kategorijas

Politika

Politika, vienkāršiem vārdiem sakot, ir izstrādāt brīvi pieejamu pareizrakstības pārbaudes līdzekli programmatūrai, kas pareizrakstības pārbaudei izmanto MySpell/Hunspell dzini.

Afiksu saraksts ar skaidrojumiem

Šeit atrodami īsi afiksu apraksti, lai būtu skaidrs kuru un kādos gadījumos lieto.

Ir jāpiezīmē, ka darbības vārdu afiksi nav veidoti pēc klasifikācijas principiem, kā agrāk, bet pēc "jo mazāk afiksu, jo labāk" principa. Tas nozīmē, ka II in III konjugācijai lietojami afiksi ir skaidri identificējami, bet I konjugācijai viena un tā paša laika afiksi ir izmētāti pa dažādiem, lai novērstu konfliktus starp vienādi rakstāmu vārdu dažādu locīšanu.

Lietvārdi
OI deklinācija, vienskaitlis
oI deklinācija, daudzskaitlis, arī I un II d. daudzskaitlinieki (bez pamazināmajām formām)
PI deklinācija, vienskaitlis, pamazināmā forma
pI deklinācija, daudzskaitlis, pamazināmā forma
QII deklinācija, vienskaitlis
qII deklinācija, daudzskaitlis
RII deklinācija, vienskaitlis, pamazināmā forma
rII deklinācija, daudzskaitlis, pamazināmā forma
SIII, IV, V, VI deklinācija, vienskaitlis
sIII, IV, V, VI deklinācija, daudzskaitlis, arī to pašu deklināciju daudzskaitliniekiem
TIII, IV, V, VI deklinācija, vienskaitlis, pamazināmā forma
tIII, IV, V, VI deklinācija, daudzskaitlis, pamazināmā forma
xI, II dekl. lietvārdi, kuriem ir arī sieviešu dzimtes lietojums (arheologs-arheoloģe utt.), arī IV un V d. vīriešu dzimtes vārdi (puika, ...)
Īpašības vārdi
WĪpašības vārdi ar nenoteikto un noteikto galotni
YĪpašības vārdi pārākā pakāpe, nenot. galotne
XĪpašības vārdi pārākā pakāpe, not. galotne
ybija: Īpašības vārdi vispārākā pakāpe, not. galotne, šobrīd vairs netiek lietots
Darbības vārdi - ši daļa absolūti neatbilst pašreiz izstrādē esošajam
BNākotne, II, III konj., daļēji I konj.
FNākotne, I konj. V grupai, galotne -st (-st -> -īšu)
ENākotne, pagātne, divdabji -is/-usi I konj. galotne -st (-st -> -dīšu
dNākotne, II, III un I konj. I-III grupa, refleksīvie
HTagadne, II konj.
CTagadne, III konj.
7Tagadne, I konj. V grupa
8Tagadne, I konj I grupa (daļēji)
2Tagadne, I konj. I konj. st galotnes 1. variants (4.grupas spec gadījums st-žu), arī divdabji -ošs/-oša, -ams/-ama (-st ->ž*)
3Tagadne, I konj. st galotnes 2. variants
6Tagadne, I konj. IV grupa, neapraksta gadījumu ar lidzskaņu miju (grūst-grūžu-grūžams)
GTagadne, II konj., refleksīvie
cTagadne, III konj., refleksīvie
4Pagātne, I konj.
5Pagātne, I konj. IV grupai
1Pagātne, I, II, III konj.
gPagātne, II, III konj., refleksīvie
(Divdabji -ams/-ama
ZDivdabji -ams/-ama (-stams)
)Divdabji -jams/-jama, II konj.
nDivdabji -āms/-āma, III konj. -īt, vārdiem bez līdzskaņu mijas
MDivdabji -dams/-dama
NDivdabji -dams/dama (-zdams)
[Divdabji -damies/-damās // -zdamies/-zdamās
eDivdabji -is/-usi
9Divdabji -is/-usi
bDivdabji -jis/-jusi, II konj.
{Divdabji -jies/-jusies
}Divdabji -ies/-usies
^Divdabji -ošs/-oša (-stošs)
$Divdabji -jošs/-joša, II konj.
%Divdabji -ošs/-oša, I konj. bez IV grupas
hDivdabji -ošs/-oša, I un III k.
rDivdabji -ošs/-oša, III konj. -īt, vārdiem bez līdzskaņu mijas
pDivdabji -jošies/-jošās, refl., II konj.
IDivdabji -ts/-ta
JLietvādi no darbības vārdiem, -šana, -šanās
]Lietvādi no darbības vārdiem, atgr. -šanos
&Divdabji -tāks/-tāka
*Divdabji -tākais/-tākā
<Divdabji -jošāks, II konj.
>Divdabji -jošākais, II konj.
,Divdabji -jamāks, II konj.
.Divdabji -jamākais, II konj.
RTagadne I konj. atgriezeniskajiem (ko nelieto tiešajā izteiksmē)
AII konj. atgriezeniskie, ko nelieto tiešajā izteiksmē
DIII konj. atgriezeniskie, ko nelieto tiešajā izteiksmē
Pārējie afiksi
VVietniekvārdi
wSkaitļa vārdi
=Tukšais afikss (reizēm vajadzīgs, piem., lai nelokāmie vārdi nebūtu vardnīcā jāievieto arī kapitalizētajā formā)
-Noliegums ne-
[Īpašības vārdu vispārākās pakāpes priedēklis vis-
]Darbības vārdu vajadzības izteiksmes priedēklis jā-
=Tukšais afikss, kas ir vajadzīgs, piemēram, nelokāmo vārdu kapitalizēšanas nodrošināšanai
..

Gramatiskās kategorijas

Gramatisko kategoriju saraksts pagaidām ir izstrādes stadijā. Ja ir kāds noderīgs padoms - lūdzu, rakstiet.

Šā gada laikā ir doma datubāzē ievietot vārdus kopā ar gramatiskajiem klasifikatoriem. Jau šobrīd ir skaidrs, ka būs diezgan daudz tādu vārdu, kas datubāzē atradīsies individuāla locījuma formā.

Lietvārdi
lietv1.I deklinācija
.....2.II deklinācija
.....3.III deklinācija
.....4.IV deklinācija
.....5.V deklinācija
.....6.VI deklinācija
.....0.nelokāmie lietvārdi
......rparasts lietvārds
......ppamazināmā forma
......ddaudzskaitlinieks
......iīpašvārds
......gģenitīvenis
......fatsevišķa vārda forma locīšanas īpatnību dēļ (piem. puika)

nav uzsvērta daudzskaitlinieku daba atsevišķiem īpašvārdiem

Darbības vārdi
darbv1x.I konjugācija
.....2x..II konjugācija
.....3x..III konjugācija
......x..grupa konjugācijā
.......t.tiešais
.......a.atgriezeniskais
........ddarāmā kārta

Piezīme:

Īpašības vārdi
īpv1ipamata pakāpe, nenoteiktais
īpv1dpamata pakāpe, noteiktais
īpv2ipārākā pakāpe, nenoteiktais
īpv2dpārākā pakāpe, noteiktais
īpv3dvispārākā pakāpe
īpv0fatsevišķa vārda forma(s) afiksa neesamības dēļ

Piezīme:

Pārējie
apstvapstākļa vārds
saiklissaiklis
vietnvvietniekvārds
abrevsaīsinājums

Piezīme:

Latviešu valoda
Angļu valoda
Franču valoda
OpenOffice.org