O

Sinonīmi

 

Instrukcija

Tieša sinonīmu labošana ir atļauta visiem (iespējams, ka tiks ierobežota līdz kontrolieriem). Visas izmaiņas reģistrē žurnālā. Tā kā sinonīmu vārdnīcā ierakstu dublēšana nav pieļaujama, var pievienot tikai vārdnīcā vēl neesošus vārdus. Tas nozīmē, ka vārda pārbaude pirms jauna ieraksta pievienošanas ir obligāta.

Vārds

Gram. kat. 1Nozīme 1Sinonīmu saraksts . . .
Gram. kat. 2Nozīme 2Sinonīmu saraksts . . .
Gram. kat. 3Nozīme 3Sinonīmu saraksts . . .
Gram. kat. 4Nozīme 4Sinonīmu saraksts . . .
Gram. kat. 5Nozīme 5Sinonīmu saraksts . . .
Gram. kat. 6Nozīme 6Sinonīmu saraksts . . .